VUOKRAUSEHDOT

VARAUKSEN TEKEMINEN

Varauksen voi tehdä internetsivujemme kautta, tai puhelimitse sekä sähköpostilla. Yhdensuuntaiset vuokrauspyynnöt (nouto ja paluupaikka on eri) vahvistetaan aina erikseen soittamalla tai kirjallisesti. Finn-Rent Oy varaa itselleen oikeuden perua varauspyynnön tilanteessa jossa autokalustoa ei äkillisesti ole saatavilla.

MAKSUTAVAT

Varauksen voi maksaa internetsivuilla vuokrausta tehdessä valitsemalla maksa heti toiminto.  Verkkomaksupalvelun tuottaa Checkout, joka välittää maksusi Finn-Rentille. Checkout on täysin kotimainen ja luotettava maksujenvälitys yritys.

Käytössäsi on seuraavat verkkopankit: Nordea, Osuuspankki, Säästöpankki, POP-Pankki, Danske Bank, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken ja Lähitapiola.

Korttimaksut: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, V-Pay, Mastercard- ja Debit MasterCard-korteilla. Käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard Securecode- todentamispalvelut.

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay.

Maksaja ei voi enää peruuttaa tai muuttaa maksua sen jälkeen, kun se on hyväksyty. Maksuehdot: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Verkkokaupalla eikä Checkout Finland Oy:llä ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme.

Vuokrauksen voi maksaa myös autoa noutaessa, yleisimmillä Pankki ja luottokorteilla.

PERUUTUSEHDOT

Vuokrauksen peruminen on mahdollista 48 h ennen vuokra-ajan alkua. Myöhemmin perutuista varauksista pidätämme maksetun vuokran arvon. Rahanpalautuksista pidätämme aina 20 € käsittelymaksun. Peruutukset otetaan vastaan vain kirjallisena sähköpostiosoitteeseen: varaukset@finnrent.fi.

AUTON KÄYTTÖ

a)  Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla ja normaaleilla ajoväylillä.

b)  Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokraamo on tehnyt siitä merkinnän vuokrasopimukseen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen.

c)  Auton käyttäminen lainavastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkitettyjen jääteiden ulkopuolella sekä maastossa on kielletty. Maastokäyttöönkään tarkoitetulla autolla ei saa ajaa paikkaan, jossa auton vaurioituminen on todennäköistä.

d)  Auton jäädessä vaikka vain hetkeksikin pysäköidyksi, on se ehdottomasti lukittava seisontajarru päälle kytkettynä.

e)  Vuokraamon luovuttaessa auton ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä vuokralleottajan on syytä tarkastaa että kaikki virheet on kirjattu, mahdollisten vaurioidensyntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on luovutettu takaisin vuokraamon edustajalle. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä autosta kadonneet osat sopimukseen merkityn omavastuun summaan saakka, edellyttäen että vuokraaja on ilmoittanut vahingosta vuokrausehtojen tarkoittamalla tavalla. Ellei näin ole tapahtunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot kokonaisuudessaan. Mikäli vuokraaja on toiminnallaan aiheuttanut pakettiautoon tai kuorma-autoon katto vaurion, syyllistynyt tahallisuuteen, törkeään tuottamukseen, alkoholin tai muun huumaavaan aineen käyttöön ajossa tai auton käyttämisestä kilpailuun tai -harjoitteluun, rikollisiin tarkoituksiin tai luovuttanut auton kolmannelle henkilölle ilman vuokraamon sopimukseen merkitsemää lupaa, tai muuten rikkonut tämän sopimuksen ehtoja on vuokraaja velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan, riippumatta sovitun omavastuun määrästä. Vuokra- aikana tulleet pysäköintivirhe-, ylikuorma- tms. maksut tai sakot on vuokraaja velvollinen maksamaan.
Auton liikennevakuutuksesta aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokraaja velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Vuokraaja vapautuu edellä mainituista korvausvelvollisuudesta mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen vahingostaan liikenne-, palo-, varkaus- tai muun vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

VUOKRA

a)  Vuokraamo voi periä vuokrauksen alkaessa kohtuullisen talletuksen ja ennakoitua vuokraa vastaavan rahamäärän taikka avoimen luottokortti leimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.

b)  Vuokraaja sitoutuu suorittamaan vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran määrän debit/credit kortilla vuokrauksen päättyessä.

c)  Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat yhteisvastuussa vuokran maksamisesta.

d) Varauksen peruutustilanteissa, varaus tulee perua viimeistään 48h ennen vuokrauksen alkua kirjallisesti.

VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon velvollisuus on toimittaa ajoneuvo vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovittuun paikkaan. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytössä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi purkaa sopimuksen.

MATKAMITTARI

Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla vakiomatkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, kuitenkin vähintään 500 km päivältä ellei kumpikaan osapuoli voi osoittaa todellista ajomatkaa. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta välittömästi.

POLTTOAINE JA AUTON HUOLTO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akku- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

SÄHKÖAUTOJEN KÄYTTÖ JA LATAUS:

Täyssähköautot luovutetaan vähintään 70% lataus-asteella. Ja ne tulee palauttaa vähintään samalla lataus-asteella.

Vuokrauksen aikainen lataus tapahtuu vuokraajan vastuulla ja kustannuksella, lataus paikkoja voi katsoa osoitteesta: https://latauskartta.fi

Sähköautojen toimintasäde on arvio, johon vaikuttavat olosuhteet, ajo käyttäytyminen sekä auton esilämmitys.

VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO-, JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a)  Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta joista on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava autoa korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

b)  Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella vuokraamolle, jolle vuokraajan on myös toimitettava poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, kun syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvivahinko.

c)  Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, voi vuokraaja vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokralleottaja voi vaatia korkeintaan vain sen suuruista korvausta, miltä osin matka jäi tekemättä.

AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan normaalihinnaston mukaisin hinnoitteluperustein.

AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAAN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

a)  Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamon edustajalle.

b)  Jos vuokraaja laiminlyö edellä ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

c)  Jos autoa ei palauteta vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SEN PÄÄTTYMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokralleottaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelulla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vuokrausehdot on laadittu Suomen Autovuokraamojen Liiton ry:n suositusten pohjalta